Kimba Neo

Kimba Neo kombinerar maximal funktionalitet samtidigt som den uppfyller de strängaste utseendekraven och har ett stort antal individuella inställningar. Eftersom barnet sitter stabilt kan han/hon på ett aktivt sätt uppleva sin omgivning och utveckla sin motorik. Föräldrarna anpassar lätt Kimba Neo efter barnets behov genom att göra lämpliga justeringar. Vi har lagt ner stor vikt vid att göra sulkyn lättanvänd. Det bästa måste inte vara komplicerat.