Ergonomi i kørestolen

Alle kørestolsbrugere ved, hvor vigtig en sund og komfortabel siddestilling i kørestolen er. En forkert siddestilling kan medføre skader og følgesygdomme og give unødvendige smerter og ubehag. Derfor udvikles alle Wolturnus kørestole med fokus på en god siddestilling. For at sikre en god siddestilling er det vigtigt, at der er plads til, at siddeknoglerne kan synke ned, samt at bækkenet bliver stabiliseret af kørestolens ryg og sæde. Det er vigtigt, at der ikke sker en fremadglidning (forskydningskraft) i kørestolen, da dette er en risikofaktor for at udvikle tryksår. Wolturnus kørestole er designet med et ergonomisk rammedesign, stropryg og -sæde, der giver mulighed for at finjustere kørestolen til at understøtte brugerens siddestilling samt give trykfordeling.

Ergosæde og stropsæde

Som udgangspunkt designes Wolturnus kørestole, så den bagerste del af sædet er flad, og den forreste del skråner opad. Det kalder vi et ergosæde. Ergosædet stabiliserer bækkenet i en opretstående stilling, da en korrekt vinkling af bækkenet mindsker risikoen for tryksår. Ergosædet kombineres altid med et stropsæde, som sikrer en god kontrol af bækkenet og optimal trykfordeling fra siddeknogler ud til lårbenet. Dermed mindskes trykbelastningen, og brugeren glider ikke frem i sin kørestol.

Når der er styr på siddestillingen, handler det om at vælge den rigtige siddepude, som har stor betydning for siddekomfort og risiko for udvikling af tryksår. Derfor foretager vi trykmålinger af alle de siddepuder, vi sælger. Vi ser en generel tendens til, at siddepuders effekt forbedres i kørestole med stropsæder, som er tilpasset efter brugeren.