Rugby Defence

Rullstol för försvarare inom rullstolsrugby

Den långa stötfångaren är konstruerad för att fånga in och blockera motståndarens rullstol så att försvararen blir svår att ta sig runt.

Rugby Defense anpassas efter brukarens anatomi, styrka och position på planen.

Rugby Defence har optimerats baserat på erfarenheter från danska, nederländska och tyska toppspelare. Den obehandlade ramen i värmehärdad 7020-aluminium ger marknadens bästa styrka i relation till vikten, och brukarens styrka och kapacitet överförs till planen.

Wolturnus rugbyrullstolar är snabba och stabila, vilket gör det enkelt att accelerera och byta riktning. Stolen är också robust och står emot upprepade hårda tacklingar på planen.

Rullstolen är konstruerad och tillverkad i Danmark. Den anpassas efter den enskilda spelaren, och ramens dimensioner och utrustning väljs utifrån brukarens styrka, storlek och position på planen.