Wing Polyair®

Wing Polyair® består av individuella luftceller och finns med en eller två kammare och i två olika höjder. Dynan kan anpassas individuellt med den medföljande handpumpen med inbyggd elektronisk mätenhet. Vilket lufttryck som är korrekt beror på brukarens vikt och sitsomkretsen. Kuddens speciella cellstruktur ger mycket effektiv tryckreduktion och fördelar trycket optimalt. Wing Polyair® anpassar sig till alla brukare, minskar risken för deformation och skjuvning och ger dessutom bra nedsjunkning tack vare den medföljande elektroniska mätenheten.

Wing Polyair har en handpump som enkelt tas av och kopplas till dynan. På handpumpen sitter en mätare som visar vilken trycknivå som är i kudden. Till dokumentationen hör en tabell där rekommenderade tryck anges beroende på storlek, vikt och trycknivå.

Sittdynor med luft är lämplig för dem som lider stor risk för trycksår och det är viktigt att den som använder eller justerar lufttrycket har kännedom om lämplig trycknivå utifrån individuella behov.

Handpump med mätare till sittdyna för rullstol

Handpumpen gör den enkelt för både användare och eventuell assistent eller anhörig att kontrollera trycket och justera det. Trycknivån kan avläsas på mätaren som enkelt kopplas till och från dynans munstycke. Detta gör att man inte behöver känna under dynan med handen för att avgöra hur bra tryckfördelningen blir när detta väl har ställts in. Trycknivån kan ibland också behöva varieras under dagen beroende på aktivitet (stillasittande eller körning över ojämna vägar till exempel) och med handpumpen kan justeringen göras enkelt och efter komfort och behov. Under förutsättning att instruktionerna är tydliga till den som gör inställningen är handpumpen med tryckmätare ett bra verktyg för att hålla ett stabilt tryck i en luftdyna.

Sittdyna med handpump och tryckmätare – för dokumentation

Genom att handpumpen har en tryckmätare blir det enklare för anhöriga och hjälpmedelskonsulenter att regelbundet dokumentera och kontrollera trycket i sittdynan. Detta kan förmedlas till användare eller de som hjäper användaren.

Sittdyna med luft vid risk för trycksår

Har du funderingar eller önskar en visning? Kontakta oss. Till Wolturnus kunder hör offentlig verksamhet, föreningar och skolor samt privatpersoner. Som privatperson och rullstolsanvändare rekommenderar vi att du i första hand kontaktar den hjälpmedelskonsulent som känner dig väl och hör dig för. Luftdynor är oftast lämpliga för personer som redan har eller i hög grad riskerar trycksår. Trycksår kan bli allvarliga och mycket besvärliga, och därför är det viktigt att trycket anpassas efter just dina behov. Oavsett om du är användare, assistent eller anhörig är det viktigt att du har information om vilket tryck som är lämpligast.

Tekniska data

Kammare: 1 2
Bredd: 40 – 46 cm 36 – 61 cm
Djup: 40 – 46 cm 36 – 50 cm
Höjd: 6 / 10 cm 6 / 10 cm
Inkontinensskydd: Ja Ja
Trycksårskategori: 4 4
Max. brukarvikt: 270 kg 270 kg