Reklamation hos Wolturnus

Här beskriver vi hanterar en reklamation hos Wolturnus. Om du vill reklamera en produkt ska du fylla i nedanstående formulär och klicka på ”Indsend reklamation”. Du får då omgående en bekräftelse via e-post med ditt RMA-nummer. Vi kommer härefter att undersöka ärendet och hålla dig uppdaterad.

Om du inte bifogar bilder på produkten och skadan/defekten här i formuläret är det sannolikt att vi ber dig skicka detta via e-post i stället.

Observera: Skicka inte in produkten utan överenskommelse med oss om detta.

Det händer att vi tar emot varor som våra kunder menar är defekta men där det i stället handlar om felaktig hantering eller användning. Om vi tar emot en försändelse med märkningen ”defekt”, ”reklamation” eller liknande utan överenskommelse kan vi komma att fakturera för följande: felsökning, administration, reparation och frakt.  Arbetskostnader beräknas per varje påbörjad halvtimme och till kostnaden 310 kr + moms/30 min.

Produkter som skickas in till oss ska vara rengjorda. Om detta inte är gjort kommer vi att fakturera för detta. Exakt hur ärendet kommer att hanteras vidare kan vi inte säga mer om utan att först få en uppfattning om problemet. I vissa fall skickas en reservdel, i andra fall måste hela stolen bytas ut. En reklamation hos Wolturnus är alltid högt prioriterad och du kan räkna med att hållas uppdaterad om statusen på ditt ärende, och du kan alltid skicka e-post eller ringa för att höra dig för. I vissa fall måste vi till exempel invänta en kommentar från leverantörer eller så måste något undersökas av en tekniker med specialkunskaper. Vi gör alltid vårt bästa för att reklamationer ska hanteras så effektivt och smidigt som möjligt.