Ergonomi i rullstolen

Wolturnus rullstolar och handcyklar är designade med fokus på en god och hälsosam sittställning.

Ergo- och remsäte

Wolturnus utformar som regel rullstolar så att den bakre delen av sätet är platt och den främre delen lutar uppåt. Vi kallar det ett ergosäte. Det ergonomiska sätet stabiliserar bäckenet i upprätt läge, eftersom rätt vinkel på bäckenet minskar risken för trycksår. Det ergonomiska sätet kombineras alltid med ett remsäte som säkerställer en bra kontroll över bäckenet och optimal tryckfördelning från trokanterna ut till lårbenet. Detta minskar tryckbelastningen och brukaren glider inte framåt i sin rullstol.

När det är koll på sittställningen gäller det om att välja rätt sittdyna vilket är viktigt för sittkomforten och risken att utveckla trycksår. Därför gör vi tryckmätningar av alla sittdynor vi säljer. Vi ser en allmän tendens att sittdynors effekt förbättras i rullstolar med remsäten anpassade till brukaren.