Service vid köp av rullstol

En rullstol är inte bara en rullstol. Det är också frihet, upplevelser och trygghet, och därför är god rådgivning och service viktigt hos Wolturnus. Hos oss kan du få kompetent rådgivning inför köp och hjälp när du väl har din rullstol, eller ett annat hjälpmedel från oss.

När vi säljer en rullstol vet vi alltså att det innebär mycket mer än bara rullstolen. Vid ett köp skickar vi EN transparent faktura där tillbehör och eventuella särskilda anpassningar specificeras. I ett köp av en rullstol ingår hjälp med utprovningsprotokoll, tillval och besök av konsulent för att rullstolens sittställning ska ställas in optimalt.

Om du köper en rullstol av oss, oavsett om det är en Wolturnus-stol eller en stol som vi är återförsäljare för, kan du räkna med tydlig information och rådgivning samt hjälp även efter köp.

Service, underhåll och reklamation hos Wolturnus

Om det skulle uppstå problem med din rullstol kan vi både leverera reservdelar och service för alla rullstolar vi säljer. Vi kan också leverera reservdelar till många andra rullstolar på marknaden. Detta kan gälla drivaggregat, hjul, armstöd, huvudstöd, tryckavlastande dynor med mera.

Om du har en rullstol eller ett annat hjälpmedel från oss som du har fått via region/kommun eller liknande, så är det i första hand dem du ska ta kontakt med. Har du köpt ditt hjälpmedel från oss privat tar du kontakt med oss direkt.

Reklamation

Vid reklamation ber vi dig att fylla i ett reklamationsformulär. Därefter avvaktar du så tar vi kontakt med dig.

Länk till reklamationsformulär: KLICKA HÄR

Köpa rullstol privat

Wolturnus säljer alla produkter även till privatpersoner. I vissa fall köper kunder av oss med hjälp av Fritt Val och rekvisition från regionen, i andra tillfällen helt utan inblandning från offentliga aktörer. Om du hittar något på vår hemsida som kan vara intressant för dig är du alltid välkommen att ta kontakt med oss för vidare rådgivning och eventuellt köp.