Reklamation

Om du vill reklamera en produkt ska du fylla i nedanstående formulär och klicka på ”Skicka in reklamation”. Du får då omgående en bekräftelse via e-post med ditt RMA-nummer. Vi kommer härefter att undersöka ärendet och hålla dig uppdaterad.

Om du inte bifogar bilder på produkten och skadan/defekten här i formuläret är det sannolikt att vi ber dig skicka detta via e-post i stället.

Observera: Skicka inte in produkten utan överenskommelse med oss om detta.

Det händer att vi tar emot varor som våra kunder menar är defekta men där det i stället handlar om felaktig hantering eller användning. Om vi tar emot en försändelse med märkningen ”defekt”, ”reklamation” eller liknande utan överenskommelse kan vi komma att fakturera för följande: felsökning, administration, reparation och frakt.  Arbetskostnader beräknas per varje påbörjad halvtimme och till kostnaden 310 kr + moms/30 min.

Produkter som skickas in till oss ska vara rengjorda. Vi fakturerar för arbetstiden om detta inte är gjort.