Sådan håndterer vi reklamationer hos Wolturnus:

Af hensyn til dokumentationskravene i MDR-lovgivningen skal alle reklamationer registreres via www.wolturnus.dk/reklamation. Vi kan derfor ikke behandle reklamationer, som er indgivet over telefon eller via en af vores salgskonsulenter.

Når du indsender en reklamation, bliver den behandlet af vores ekspertteam, som vurderer, hvordan sagen videre skal håndteres. Inden for to hverdage vil du modtage en bekræftelsesmail fra vores team, som eventuelt kan have behov for yderligere oplysninger, flere billeder eller fremsendelse af produktet, som reklamationen omhandler.

Ved mindre reklamationer, f.eks. angående et dæk eller betræk, har du mulighed for at vælge, om du ønsker at få tilsendt en ny reservedel/løsdel, uanset resultatet af reklamationen. Hvis konklusionen er, at der foreligger en reklamation, vil produktet naturligvis blive krediteret.

Vedrører reklamationen et af Wolturnus’ egne produkter, behandler vi reklamationen inden for fem hverdage. Hvis det drejer sig om et produkt fra en af vores leverandører, kan det være nødvendigt at sende enten billeder eller selve produktet videre til vurdering hos leverandøren. I tilfælde af sidstnævnte får du altid et tidsestimat på, hvornår vi forventer at have en afklaring på din reklamationssag. Produkter, som fremsendes i forbindelse med en reklamation, skal være rengjorte – i modsat fald sendes produktet til rengøring på kundens regning.

Vi modtager indimellem produkter, som er angivet som defekte, men som ikke indeholder fejl, eller som er benyttet forkert. I et sådan tilfælde vil produktet blive returneret til kunden, som vil blive faktureret et gebyr for den tid, vi har brugt på test, fejlsøgning og håndtering af sagen samt fragtomkostninger. Vores gebyr beregnes pr. halve time til en pris på 250 DKK ex moms.

Hvis du har en reklamation på en vare, bedes du udfylde nedenstående formular og trykke ‘Indsend reklamation’.