Wolturnus Mechanics

Gennem årene er Wolturnus gået fra at benytte underleverandører til at etablere en intern selvstændig produktion, som i dag hedder Wolturnus Mechanics. Her fræser, drejer og bearbejder vi samtlige af de komponenter, der skal bruges til at samle Wolturnus’ kørestole og håndcykler.

Derudover varetager Wolturnus Mechanics også både enkeltopgaver og større serier af metal- og plastelementer til både medicinal-, transport-, fødevare-, produktions- og CCUS-industrien.

Se meget mere på Wolturnus Mechanics.