Returnering af varer

Før returnering af varen skal nedenstående returformular udfyldes og indsendes ved at trykke på “Send”.  Herefter modtager du en mail med dit returnummer.

Returnering af varer kan kun ske indenfor 14 dage efter modtagelsen og efter forudgående aftale.

Endvidere gælder det,  at:

  • Varer, som er hjemtaget eller specialtilpasset kan ikke returneres
  • Varer, som har været i miljø med smittefare (f.eks. MRSA) tages ikke retur
  • Varer modtages kun retur ubrugte og ubeskadigede i original emballage
  • Wolturnus A/S krediterer ikke ekspeditions-/ forsendelses-/ eller portoomkostninger
  • Ved fejl fra vor side betaler Wolturnus A/S alle returomkostninger i Danmark

Returvarer bedes sendt til:

Wolturnus A/S
Skalhuse 13C
9240 Nibe

For at sikre at du har dokumentation for afsendelsen og at returfristen er overholdt, anbefales det at gemme postkvitteringen.

Forsendelse til Wolturnus

Produkter der sendes/leveres til Wolturnus’ produktion i forbindelse med reparationer eller modifikationer, skal afleveres i rengjort tilstand. Modtager vi en vare, der ikke er rengjort, vil denne blive sendt til rengøring på kundens regning. Produktet skal være tydeligt mærket med afsenders kontaktinformationer samt info om, hvad der skal laves på produktet.

 

Udlån

Udvalgte varer udlånes for en periode på 14 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt varen ikke returneres inden for tidsperioden, kan Wolturnus A/S ikke udstede kreditnota. Når varer returneres, forventer vi modtagelse i samme stand som fremsendt. Såfremt dette ikke overholdes, fremsendes faktura for evt. beskadigede dele eller rengøring. Kunden dækker alle fragtudgifter ved lån af produkter.