Bade- og toiletstole

Bade- og toiletstole til hjælper- og brugerbetjening fra RAZ.