Bade- og toiletstole

Bade- og toiletstole til hjælper- og brugerbetjening fra RAZ, med og uden tilt, nogle foldbare og til bariatriske brugere.