Verdensmål 10: Mindre ulighed

Verdensmål 10 handler om at reducere den generelle ulighed i og mellem lande.

10.3. 

Delmål 10.3 handler om, at alle skal sikres lige muligheder i samfundet uden diskrimination og forskelsbehandling.

Hos Wolturnus arbejder vi for at inkludere personer med handicap på lige vilkår med andre. Derfor har vi i hele virksomhedens levetid haft personer med handicap ansat og har som mål hele tiden at tilbyde denne samfundsgruppe jobs. Vi vil på den måde være med til at udjævne den ulighed, der let opstår, når personer med handicap holdes uden for arbejdsmarkedet.

Den ene af Wolturnus’ to stiftere sidder i kørestol og startede virksomheden, fordi han havde brug for en bedre kørestol, end han kunne finde på markedet. Personer med handicap kan sagtens inddrages, fordi deres bidrag er lige så vigtige som alle andres.

 

Læs om de andre verdensmål, som vi arbejder med: