Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 12 handler om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer og at reducere vores samlede fodaftryk på naturen ved at ændre den måde, vi forbruger og producerer på.

12.5. 

Delmål 12.5 handler om at at reducere mængden af affald gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Hos Wolturnus producerer vi hjælpemidler med en lang levetid, der derfor indkøbes som genbrugshjælpemidler af kommuner og sygehuse. Vi ser ofte, at kørestolene anvendes og genbruges i op til 10 år.

Vi er glade for at bidrage til genbrug i det offentlige, men vi ønsker også at øge genbrug i vores produktion. Vi tilbyder derfor danske kommuner og sygehuse at hjemtage vores udtjente hjælpemidler, der ikke længere kan anvendes. Hjælpemidlerne skilles ad i vores danske produktion, og smådele genbruges i nye kørestole. Ordningen er gratis for alle kommunale og regionale depoter.  Kontakt salgskonsulenten, der kører i området, for mere info om ordningen.

 

Læs om de andre verdensmål, som vi arbejder med: