Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Verdensmål 4 handler om at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

4.5. 

Delmål 4.5 handler om at komme ulighed i uddannelse til livs. Det betyder bl.a. at personer med handicap skal have samme vilkår for at tage en uddannelse som andre.

Hos Wolturnus opretter vi elev- og lærepladser til personer med handicap og sørger for rammer, så de kan være med på lige vilkår som andre. Vi ønsker at skabe lige vilkår for personer med handicap på det uddannelsesmæssige plads, og det kræver ikke kun en indsats fra uddannelsesinstitutioner men også af private virksomheder, så personer med handicap også kan tage en erhvervsrettet uddannelse, der kræver elev/læreplads.

 

Læs om de andre verdensmål, som vi arbejder med: