Webinar 20. januar: 24-timers positionering i en pandemitid

Pandemien har sat yderligere fokus på vigtigheden af omtanke om positionering i alle døgnets 24 timer.

TILMELD DIG HER

Stigning i smittetal, manglen på personale i hjemmeplejen og hjemsendelser er noget, vi ofte har skulle forholde os til i de seneste år. Nogen taler endda om en humanitær krise, når vi begynder at skære i antallet af varme hænder og besøg hos borgerne i hjemmeplejen og på plejecentrene. Uanset hvordan vi betragter den nuværende situation, må vi erkende, at vigtigheden af de rigtige hjælpemidler og brugen af disse ikke har fået mindre betydning i en pandemitid.

Oplægsholdere:
Webinaret er en debat mellem udviklingsdirektør Christian Gammelgaard, der har skrevet en Phd. om tryksårsforebyggelse og driver bloggen Kørestolslaboratoriet, og salgschef Dorte Læsø, der er ekspert i tryksårsforebyggelse og uddannet sårsygeplejerske. Som deltager vil du også blive involveret undervejs, for vi vil gerne høre din mening og dine erfaringer.

Indhold:
Webinaret vil guide dig, som arbejder med tryksårstruede borgere og patienter, igennem Dorte og Christians betragtninger om de helt essentielle områder, hvor det er vigtigt at være på forkant med de rigtige hjælpemidler, så tryksår og fikserede skævheder ikke bliver en del af plejeproblematikken.

Vi starter i sengen med en snak om aflastning og lejring. Så går turen ud på badeværelset, hvor bade- og toiletstolen ofte benyttes i meget længere tid end forventet. Vi kommer omkring positioneringen i stol – uanset om der er tale om hvilestol eller kørestol. Problematikken omkring transportkørestolen, der ofte får karakter af en mere permanent siddeløsning, bliver også vendt. Vi kommer med tips og tricks, der nemt kan anvendes i det daglige.

Webinaret følges op af en mail med f.eks. svar på indkomne spørgsmål og resultater fra mini-undersøgelser.

Praktisk:
Webinaret afholdes torsdag d. 20 januar 2022 kl 10.30. Det varer 45 minutter og afholdes på dansk. Der kan stilles spørgsmål undervejs.

Arbejder du i driften eller på anden vis er forhindret på tidspunktet, modtager du efter webinaret en mail med link til optagelsen.

TILMELD DIG HER