Webinar: Hjælpemidler har ikke sårkategorier

Hos Wolturnus er vi holdt op med at anvende tryksårskagorierne 1-4, når vi snakker om hjælpemidler. I stedet for vurderer vi hjælpemidler ud fra ”risikoen for at udvikle tryksår”. Sådan bør alle tænke, mener Christian Gammelgaard, der afholder webinar om emnet.

I webinaret tager ph.d. i biomekanik og udviklingsdirektør Christian Gammelgaard temperaturen på tryksårskategorier. Christian Gammelgaard  tager os igennem de metoder og værktøjer, der traditionelt set anvendes til at klassificere tryksår – men også ofte hjælpemidler.

Det er misforstået at anvende disse kategorier til at vurdere et hjælpemiddels trykfordelende egenskaber, mener Christian Gammelgaard,  der i webinaret kommer med nye perspektiver på, hvordan et tryksårsforebyggende hjælpemiddel bør gribes an, når det kommer til at vurdere dets trykfordelende egenskaber og hvilke patienter, det rent faktisk kan anvendes til.

Webinaret afholdes torsdag d. 29. oktober kl 10.30. Det varer 45 minutter, afholdes på dansk, og der kan stilles skriftlige spørgsmål undervejs.

 

Tilmeld dig det gratis webinar her