Få styr på MDR-forordningen med Wolturnus

Hos Wolturnus arbejder vi aktivt med den nye MDR-forordning for medicinsk udstyr, der trådte i kraft i 2021. Vi har ansat en Quality Assurance medarbejder, der løbende kontrollerer, at vi overholder alle reglerne.

Som producent og kommune kan det virke uoverskueligt, hvilke konsekvenser den nye MDR-forordning har, og hvad der skal gøres i praksis. Mange kommuner er kommet sent igang med arbejdet – måske fordi processen kan være svær at gennemskue.

Hos Wolturnus går vi op i at dele vores viden og forklare komplicerede teknikker og processer i et sprog som alle kan forstå. Læs her en tidligere artikel, hvor vi forklarer principperne i den nye forordning.

 

MDR i praksis

I marts 2022 var Wolturnus inviteret med til en præsentationsdag om MDR-forordningen. Her fortalte udviklingsdirektør Christian Gammelgaard om Wolturnus praktiske arbejde med MDR på en enkel og overskuelig måde.

Se Wolturnus indlæg til CareWares præsentationsdag her.